Katedra obrábění a montáže zajišťuje výuku prezenčního i kombinovaného studia pro strojní fakultu v celé jeho šíři, tzn. jak v základní části, tak v části oborové. Pro studijní obor "Strojírenská technologie" garantuje zaměření "Obrábění a montáž" a to ve studijním programu bakalářském, magisterském a doktorském.

Ve výzkumné činnosti se katedra zabývá teoretickými aspekty obrábění a jejich aplikací při optimalizaci řezného procesu z hlediska řezného nástroje, obráběného materiálu a řezných podmínek při soustružení, frézování a broušení. Dále pak řeznými nástroji, projektováním výroby, montáží, jakostí a strojírenskou metrologií.
Powerpointová prezentace katedry
Nabídka KOM