Projekty

Aktuálně řešené projekty

01

Vývoj nového typu vyfukovacího stroje pro extruzní vyfukování

 • Název projektu: Vývoj nového typu vyfukovacího stroje pro extruzní vyfukování
 • Označení projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024941
 • Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzva VIII. „APLIKACE“
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Příjemce: G D K spol. s.r.o., 360 01 Kolová
 • Období řešení projektu: 2021 – 2023
eu logo
02

Vývoj nové generace robotického odjehlovacího stroje bez nutnosti kartáčování

 • Název projektu: Vývoj nové generace robotického odjehlovacího stroje bez nutnosti kartáčování
 • Označení projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024033
 • Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzva VIII. „APLIKACE“
 • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Příjemce: Resim s.r.o., Turnov
 • Období řešení projektu: 2020 – 2022
eu logo
03

Výzkum koncových měrek z hlediska teplotní roztažnosti a nestandardního složení materiálu

 • Spoluřešitel: Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní / Katedra obrábění a montáže
 • Název projektu: Výzkum koncových měrek z hlediska teplotní roztažnosti a nestandardního složení materiálu
 • Označení projektu: TJ02000175
 • Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
 • Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)
 • Řešitel projektu: Český metrologický institut, Ing. Eva Tyralíková
 • Období řešení projektu: 2019 – 2021
04

Studium a hodnocení procesů obrábění se zaměřením na nástroj a řezné podmínky

 • Název projektu: Studium a hodnocení procesů obrábění se zaměřením na nástroj a řezné podmínky
 • Označení projektu: 21282
 • Poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (Studentská grantová soutěž FS TUL)
 • Řešitel projektu: Ing. Iuliia Krasnikova
 • Období řešení projektu: 2019 – 2021

Archiv VaV projektů

01

Nové systémy pro kontrolu délky koncových měrek a vyhodnocení kvality jejich povrchů

 • Spoluřešitel: Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní, doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D., Český metrologický institut, Ing. František Dvořáček, MESING, spol. s.r.o., Ing. Jan Kůr
 • Název projektu: Nové systémy pro kontrolu délky koncových měrek a vyhodnocení kvality jejich povrchů
 • Označení projektu: TA03010663
 • Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011 – 2019)
 • Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
 • Řešitel projektu: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
 • Období řešení projektu: 2013 – 2016
02

Aplikovaný multioborový výzkum a vývoj progresivních způsobů chlazení u technologických procesů

 • Spoluřešitel: GDK spol. s.r.o., KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., KSM Castings CZ a.s.
 • Název projektu: Aplikovaný multioborový výzkum a vývoj progresivních způsobů chlazení u technologických procesů
 • Označení projektu: TA03010492
 • Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011 – 2019)
 • Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
 • Řešitel projektu: Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní
 • Období řešení projektu: 2013 – 2015
03

Ekologické obráběcí kapaliny nové generace

 • Spoluřešitel: Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní, doc. Ing. Jan Jersák, CSc.
 • Název projektu: Ekologické obráběcí kapaliny nové generace
 • Označení projektu: TA02021332
 • Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011 – 2019)
 • Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
 • Řešitel projektu: PARAMO, a.s., Ing. Jan Jehlička
 • Období řešení projektu: 2012 – 2014