Výuka na katedře obrábění a montáže

Bakalářský studijní program

Forma studia: Prezenční–kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Udělovaný akademický titul: Bakalář (Bc.)

Strojírenství (B0715A270008)

03Ročník

NázevZkratkaSemestrRozsahZkouškaKredityVyučující
Technologie 3TOB-BZimní2+2Zk.4Dvořáčková
Bakalářský seminářBCPSZimní0+2Kl.z.2vedoucí BP
Montáž a metrologieMOM-BLetní2+1Zk.4Dvořáčková
Bakalářská práce I.BCP1Letní50hZápočet6vedoucí BP
Bakalářská práce II.BCP2Letní70hZápočet10vedoucí BP

Povinný předmět

Navazující magisterský studijní program

Forma studia: Prezenční–kombinovaná

Standardní doba studia: 2 roky

Udělovaný akademický titul: Inženýr (Ing.)

Materiály a technologie (N0715A270015MT)

01Ročník

NázevZkratkaSemestrRozsahZkouškaKredityVyučující
Teorie obráběníTOLetní2+2Zk.5Dvořáčková
ExkurzeEXLetní0+1TKl.z.3Nováková (KSP)
Odborná praxeOPLetní0+3TZk.3Sobotka (KSP)
Přípravky a montážní prostředkyPMOPZimní2+2Zk.5Dvořáčková
Abrazivní a nekonvenční metodyANMLetní2+2Zk.5Dvořáčková

Povinný předmět

Povinně volitelný předmět

02Ročník

NázevZkratkaSemestrRozsahZkouškaKredityVyučující
Diplomová práce 1DP1Zimní0+2Kl.z.2vedoucí DP
MetrologieMETZimní2+2Zk.5Dvořáčková
Diplomová práce 2DP2Letní0+8Zk.7vedoucí DP
Diplomová práce 3DP3Letní0+16Zk.15vedoucí DP
Projekt. tech. procesů a automat. výrobyPTPALetní2+2Zk.4Kůsa
Cutting ToolsRENAJZimní2+2Zk.5Dvořáčková
Speciální metody obráběníSMOZimní2+2Zk.5Dvořáčková
Výrobní procesy a systémyVPSLetní2+2Zk.4Dvořáčková

Povinný předmět

Povinně volitelný předmět

Technologie plastů a kompozitů (N0722A270001)

02Ročník

NázevZkratkaSemestrRozsahZkouškaKredityVyučující
MetrologieMETZimní2+2Zk.5Dvořáčková

Povinný předmět

Inovační a průmyslové inženýrství (N0788A270004)

02Ročník

NázevZkratkaSemestrRozsahZkouškaKredityVyučující
MetrologieMETZimní2+2Zk.5Dvořáčková

Povinně volitelný předmět

Směrnice rektora TUL č. 5/2018 – Jednotná úprava a zveřejňování bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací

Doktorský studijní program

Forma studia: Prezenční–kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Udělovaný akademický titul: Doktor (Ph.D.)

Materiály a technologie (N0715A270015MT)

Více informace k doktorskému studijnímu programu
Směrnice rektora TUL č. 5/2018 – Jednotná úprava a zveřejňování bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací