Katedra obrábění a montáže

Fakulta strojní TU v Liberci

O katedře:

Katedra obrábění a montáže se zabývá především obráběním kovových i nekovových materiálů, projektováním a metrologií. Dále se soustředí na optimalizaci řezného procesu z hlediska řezného nástroje, obráběného materiálu a řezných podmínek při soustružení, frézování, vrtání a broušení. Výzkum je orientován na obráběcí nástroje a procesy, které analyzuje z hlediska obrobitelnosti, optimalizace a využívání procesních kapalin.

Hlavní odborné zaměření:

01

Obrábění klasických kovových materiálů

 • Hodnocení technologických charakteristik a spolehlivosti řezných nástrojů
 • Řezné podmínky a jejich optimalizace z hlediska řezného nástroje a obráběného materiálu
 • Technologické charakteristiky procesních kapalin
 • Utváření třísky při obrábění nástroji s definovanou geometrií břitu
 • Kvalita povrchu a rozměrová stabilita po obrábění
02

Obrábění nekovových a kompozitních materiálů

 • Řezné podmínky spolu s optimalizací procesu obrábění nekovových a kompozitních materiálů
 • Procesní kapaliny pro obrábění nekovových a kompozitních materiálů
 • Optimalizace nástrojů s definovanou i nedefinovanou geometrií břitu
 • Kvalita povrchu a rozměrová stabilita po obrábění nekovových a kompozitních materiálů
03

Související procesy

 • Analýza a projektování výrobních procesů, jejich optimalizace a modernizace
 • Montážní postupy, jejich analýza, návrh a optimalizace
 • Strojírenská metrologie – rozměrové charakteristiky, kvalita a jakost povrchu

Studijní programy:

01

Bakalářský studijní program

 • B0715A270008 – Strojírenství
02

Navazující magisterský studijní program

 • N2301 – Strojní inženýrství – Strojírenská technologie a materiály
 • N0722A270001 – Technologie plastů a kompozitů
03

Doktorský studijní program

 • P0788D270002 – Technologie a materiály