Naše laboratoře

Laboratoř třískových technologií a procesů

Laboratoř využívá k obrábění kovových a nekovových materiálů kvalitní CNC stroje, které jsou rychlé a velice přesné.

Laboratoř strojírenské metrologie

Cílem laboratoře je vytvoření nabídky komplexních služeb zejména v oblasti měření délek a úhlů (1D, 2D, 3D). Dále je vybavena pro přesné měření parametrů drsnosti povrchu dotykovou metodou.