Laboratoř třískových technologií a procesů

Hlavní cíle a aktivity laboratoře:

Laboratoř třískových technologií a procesů vytváří technické zázemí pro řešení výzkumných a vývojových úkolů z oblasti obrábění kovů, plastů i kompozitních materiálů. Jedním z hlavních cílů je nabídka služeb spojená s optimalizací řezného procesu z hlediska nástroje, obráběného materiálu i řezných podmínek. Laboratoř je zaměřena zejména na technologii soustružení, frézování, vrtání a broušení.

Laboratoř třískových technologií a procesů

Odborné zaměření laboratoře:

 • specifikace a hodnocení technologických charakteristik a spolehlivosti řezných nástrojů
 • definice řezných podmínek a jejich optimalizace z hlediska řezného nástroje a obráběného materiálu
 • hodnocení technologických charakteristik procesních kapalin
 • analýza utváření třísky při obrábění nástroji s definovanou geometrií břitu
 • hodnocení kvality povrchu a rozměrové stability strojní součásti po obrábění

Zařízení a měřicí systémy:

01

Strojní vybavení

 • CNC soustružení: CNC soustruh DMG MORI CLX 350. Velikost obrobku: oběžný Ø 580 mm, obrobitelný Ø 320 mm
 • CNC frézování: CNC frézka DMG MORI CMX 600, FNG 32. Velikost obrobku až 600 × 560 × 510 mm
 • vrtačka VS40 sprint
 • brusky – hrotová bruska USR 500 N, BPH 320A, EBN 2-C
 • pila – PILOUS AGR 300+H.F., aj.
02

Zařízení a měřicí systémy

 • piezoelektrický dynamometr KISTLER 9265 B
 • tenzometrický dvousložkový dynamometr pro vrtání
 • mikromazací systém Accu-Lube
 • dynamický vyvažovací systém SBS
 • systém pro monitorizaci procesu rovinného broušení
 • třífázový analyzátor výkonu DW–6092
 • systém pro měření teploty při obrábění

Nabízené technologie a expertní činnost:

01

Řezné nástroje

 • návrh a optimalizace geometrie řezných nástrojů
 • hodnocení trvanlivosti a spolehlivosti řezných nástrojů
 • hodnocení materiálů pro nástroje a analýza jejich aplikací
02

Obráběné materiály (kovy, plasty, kompozity)

 • zkoušky obrobitelnosti
 • analýza a hodnocení těžkoobrobitelných materiálů
 • hodnocení objemového součinitele třísek
 • hodnocení integrity povrchu obrobku
03

Řezné podmínky

 • definice, návrh, hodnocení a optimalizace řezných podmínek při obrábění
 • analýza a hodnocení vlivu řezného prostředí
 • hodnocení procesních kapalin – antiadhezní schopnost, ulpívání, aj
04

Monitorizace technologických parametrů

 • hodnocení technologických parametrů – řezná síla, teplota, deformace, vibrace, aj
 • výzkum a vývoj v oblasti inteligentního obrábění